Grad Kromberk

Grad Kromberk, ki je bil dolga leta v lasti rodbine Coronini (grofje von Cronberg), v sedanji obliki izvira iz 17. stoletja.   Zgrajen je po zgledu severnoitalijanske arhitekture in tako predstavlja tipičen renesančni kvadratni tloris gradu s štirimi vogalnimi stolpi.  Danes se v gradu nahajata Goriški muzej z zbirkami pokrajinskega in splošnega značaja ter restavracija Grad Kromberk.

Informacije Aktivnosti
Informacije