Soča Fun Park

Soča Fun Park je pustolovski park, ki se nahaja na desnem bregu reke Soče, v prijetni senci med krošnjami dreves. Nad gladino reke Soče je postavljenih 30 postaj z različnimi elementi. Zahtevnost je prilagojena ciljnim uporabnikom; prvi del parka je urejen za otroke med petim in desetim letom starosti, v osrednjem delu pa se, na višinah od 3 do 17 metrov, preizkušajo mladostniki in odrasli.

Informacije Aktivnosti
Informacije