Vipava

V zgornjem delu Vipavske doline ob številnih izvirih reke Vipave, ki ima kot edina reka v Evropi deltast izvir, leži naselje Vipava s številnimi mostovi in bogato kulturno dediščino. Tu so ostaline Baumgartnerjevega gradu iz 16. stoletja, Lanthierijev dvorec iz 17. stoletja z baročno fasado z razgibano štukaturo ter cerkev sv. Štefana, ki v svoji notranjosti ohranja stropno fresko slikarja Frana Jelovška iz leta 1752.

Informacije Aktivnosti
Informacije